Fotel 1800/M20

Kom­for­to­wy fo­tel kie­row­cy do kam­pe­ra. Mo­del 1800/M20

Sie­dze­nie zgod­ne z ECE R14 i R17

Dla marki: kampery, samochody kempingowe

Dane techniczne

 1. Zin­te­gro­wa­ny za­głó­wek
 2. Re­gu­la­cja opar­cia 60stop­ni.
 3. Re­gu­la­cja wy­so­ko­ści 120mm
 4. Re­gu­la­cja ko­ły­ski 16stop­ni
 5. Re­gu­la­cja po­zio­ma 230mm
 6. Re­gu­la­cja dłu­go­ści sie­dzi­ska 80mm
 7. Er­go­no­micz­ne sie­dzi­sko

Doposażenie:

 • Po­dło­kiet­ni­ki
 • Re­gu­la­cje lę­dź­wio­we
 • Ogrze­wa­nie
 • Me­cha­nizm obro­to­wy

Galeria produktu